7 pénzügyi mutatószám (KPI), melyek hamis képet adhatnak a vállalkozás valós teljesítményéről

Ebben a cikksorozatban szeretnénk megmutatni az olvasónak a pénzügyi mutatók (KPI-ok), és azok riportálásával kapcsolatos esetleges problémákat, valamint azok elkerülésének a módját. A hatékony döntéstámogatás érdekében érdemes ezeket a felmerülő pontokat átgondolni, az adott cégre testre szabni és folyamatosan karbantartani őket!

Minden cég más és más KPI szettet vizsgál, más bontású Eredménykimutatást és Mérleget elemez havonta (bizonyos esetekben hetente vagy naponta). Ezek rendszerint jól illeszkednek az adott vállalkozás sajátosságaihoz, piacaihoz, vezetési kultúrájához. Viszont vannak olyan kérdéses pontok (KPI-ok és módszertani kérdések), melyek félrevezethetik a döntéshozókat.

A cikksorozat elemei:

 1. KPI-ok, melyek félrevezethetnek minket (jelen cikkünk)
 2. KPI-ok riportálásnál figyelembe veendő kérdések, módszertanok
 3. Ajánlott kezdő KPI szett és módszertan

Léteznek általánosan használt KPI-ok és egyéb teljesítmény mérésére szolgáló mutatók, melyeket a legtöbb vállalat nyomonkövet. De létezik egynéhány – melyeket felületesen, vagy nem megfelelő környezetben elemezve – félrevezető eredményt kapunk. Ezek alapján pedig hibás döntési alternatívákat mutathat a controlling vagy a gazdasági vezető a managementnek.

Ezen KPI-ok valamint folyamatos követésük is rendkívül fontos. Viszont elengedhetetlen a részletes elemzés és az alapos körültekintés, mert önmagukban elemezve bizony képesek elferdíteni a valós képet.

 

Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény könnyen félrevezethet minket. Az Ügyvezető vagy a Tulajdonos számára ez az igen jelentős mutató három fontos dolgot is elfedhet:

  • Báramennyire lehet ennek a KPI-nak az értéke pozitív, nem mutat semmilyen képet a cash-flow-ról és a Pénzeszközök állományáról. Magas adózás előtti eredmény mellett is hamar fizetésképtelenné válhat egy cég, amennyiben magas Szállító állományt halmozott fel és a vevői későn fizetnek
  • A mutató értékébe beleszámít az Aktivált saját teljesítmények (AST) értéke. Amennyibe ez az adott időszakban magas, könnyen pozitívba lendítheti egy alapvetően veszteséget termelő cég adózás előtti eredményét
  • Valamint – nem utolsó sorban – a fizetendő adók mértékét is szükséges figyelembe venni. Sok esetben ez évközben elmarad, döntően az „úgy sem tudjuk befolyásolni” kifejezés használata mellett… Viszont az adófizetést nem tudjuk kikerülni, a cash-flow-nk része, így számolnunk kell vele. Különös tekintettel a TAO és TAO alap növelő/csökkentő tételekre. Enélkül különösen problémás ennek a mutatónak a használata

Eredmény mutatók önmagukban

Csak az eredmény / jövedelmezőségi mutatókra való támaszkodás szűklátókört mutat a vezetés és a pénzügyi terület részéről. Használhatunk tisztított EBITDA-át (pl. AST értékét kivonva) vagy számolhatjuk havonta, Ft-ra pontosan a TAO módosító tételeket, akkor is szükségünk lesz a Mérleg oldali mutatókra is!

A likviditási és fedezeti mutatók, a Vevők és Szállítók állományának korosított vizsgálata elengedhetetlen részét képezi egy havi beszámolónak még KKV-k esetében is. Különösen, ha:

  • az adott cég piaca változásokon megy át (COVID idején minden piac változik)
  • a készpénztartalék már szűkös
  • esetleg nagy a kitettség a vevők vagy a szállítók felé

Előző évi bevételek

Jó kiinduló alap, hogy az előző évi bevételhez – legyen az adott havi vagy időszaki kumulált – hasonlítunk, de nem több mint egy egyszerű viszonyítás! Az előző évi bevétel az már historikus adat, így ez a mutató kevésbé releváns, mint viszonyítani az adott évi tervekhez.

A controlling gyakorlat az, hogy minden időszaki eredményt (árbevétel, fedezeti szintek, EBITDA, stb) viszonyítunk:

  • első körben az előző évi szinthez és az aktuális tervhez – majd magyarázzuk az eltérést
  • utána pedig előrejelzést, forecast-ot adunk az adott év végi várható értékhez – szintén magyarázva a jelentős eltéréseket

Ismétlődő bevétel

Ez döntően az előfizetési modellben működő (döntően start-up) cégek esetében jelentős mutató. Mutatja, hogy a havi előfizetési díjakból (ismétlődő módon) mekkora bevételre tesz szert a vállalkozás és ez mekkora részét képezi a teljes bevételnek.

Lényeges mutató, de inkább a befektetőket, Venture Capital-okat érinti. Emellett kiemelten fontos a Mérleg oldal vizsgálata (lásd fent) és a cash-flow-ra való fókuszálás.

Nettó működési bevétel (NOI)

Döntően az ingatlanbérbeadásnál használt mutató, számítása az ingatlan bérbeadásából szereplő bevétel (bérleti díj) – direkt működési költségek (rezsi). Ez inkább csak a bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó személyi jövedelemadó alapjának számítására való, mintsem valódi mutatónak.

Legfőbb hibája ennek a mutatónak, hogy a mutató nagyon „nyers”, egymagában használva igen félrevezető! Mindegy, hogy ingatlanhasznosításról, vagy más ágazatról beszélünk, csak a direkt működési költségekkel csökkentjük a bevételt, akkor egy korlátozottan használható mutatót kapunk, mely:

  • mellőzi az amortizáció bármilyen szintű számbavételét, így nem kalkulál az elhasználódó eszközök pótlásának a költségével.
  • nem számol az ingatlanhoz kapcsolódó esetleges tőkeköltségekkel (kapcsolódó hitel kamata vagy a tőke opportunity cost-ja) sem
  • valamint szintén nem veszi figyelembe az ügyfelekkel kapcsolatos tételeket sem, mint például a lemorzsolódás vagy az egy ügyfél megszerzésének (sales és/vagy marketing) költsége

Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)

Az eladott áruk beszerzési értéke (termelő cégeknél anyagköltség) is félrevezethet, ha csak magára a KPI értékére fókuszálunk. Az alacsony ELÁBÉ (vagy anyagköltség) elméletileg magasabb nyereséghez kell vezetnie.

  • Ezzel ellenben az árbevételhez viszonyított jelentős csökkenése sok esetben spórolás és a minőségi csökkenésének az eredménye, nem a nagyságrenddel hatékonyabb cégvezetésé!
  • Itt is az időbeni trendet érdemes figyelni és azt összevetni a (termék vagy alapanyag) beszerzési lehetőségeivel, áraival.
  • A termékek és szolgáltatások minősége nem csökkenhet jelentősen, ugyanis az hosszú távon biztosan negatívan befolyásolja az árbevételt, az eredménytés a vállalkozás működőképességét

Ügyfelek száma

Az ügyfelek vagy az aláírt szerződések számát sem lehet önmagában elemezni. Hiszen amíg nincs információnk az új üzleti lehetőségeink profit-, és készpénztermelő képességéről, addig nem sokat ér ez a KPI önmagában.

Javasolt tisztítani ezt a mérőszámot is:

  • Új ügyfelek / szerződések darabszáma – ahol nincs még egyéb releváns információnk az ügyfelekről
  • Meglévő ügyfelek esetében pedig érdemes (vevőnként!) az alábbi KPI-okat is kiszámolni és nyomon követni:
   • Vásárolt termékek és ezek Bevétele, Gross Margin-ja, Gross Margin %-a
   • Adott vevők fizetési szokásai, esetleges korosított kintlévőségek monitorozása
Share This